یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
نظام پيشنهادها؛ مديريت و بهبود مستمر در سازمان 17 اردیبهشت 1401

نظام پيشنهادها؛ مديريت و بهبود مستمر در سازمان

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  مشارکت فکري کارکنان و مشتريان با مديريت…

نگرشي نو بر نقش فناوري در بهسازي سازمان 17 اردیبهشت 1401

نگرشي نو بر نقش فناوري در بهسازي سازمان

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : ظهور فناوري اطلاعات و…

ويژگيهاي نظام پيشنهاد موفق 07 اردیبهشت 1401

ويژگيهاي نظام پيشنهاد موفق

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  زماني يک نظام پيشنهادها موفق است که…

تغيير ساختار سازمانها و ظهور تکنولوژي اطلاعات 07 اردیبهشت 1401

تغيير ساختار سازمانها و ظهور تکنولوژي اطلاعات

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : ضرورت بهسازي و توسعه…

نظام پيشنهادها؛ ابزاري کارآمد براي رشد و تعالي سازمان 28 فروردین 1401

نظام پيشنهادها؛ ابزاري کارآمد براي رشد و تعالي سازمان

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  امروزه نظام‌هاي مديريتي به عنوان نرم‌افزارهاي فناوري…

آموزش از راه دور، راهحلي براي چالشها 28 فروردین 1401

آموزش از راه دور، راهحلي براي چالشها

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : تغييراتي که مستمراً در…

میزان اعتماد فعالان اقتصادی در وضعیت فاجعه قرار دارد 20 فروردین 1401

میزان اعتماد فعالان اقتصادی در وضعیت فاجعه قرار دارد

به گزارش ستار غفاری/ خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار…

اولین طرح فروش سایپا در سال ۱۴۰۱ 20 فروردین 1401

اولین طرح فروش سایپا در سال ۱۴۰۱

به گزارش امين خوش احوال نظيف/ خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: گروه خودروسازی سایپا، اولین پیش‌فروش…

کاربردهاي اينترنت اشيا IOT درحملونقل 19 فروردین 1401

کاربردهاي اينترنت اشيا IOT درحملونقل

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : اينترنت اشيا در جنبه‌هاي…

نقش نوآوري و خلاقيت در افزايش صادرات 17 فروردین 1401

نقش نوآوري و خلاقيت در افزايش صادرات

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  نوآوري‌ها، ابداعات و خلاقيت‌هاي نيروي کار در…