کارخانه فولاد زرند ایرانیان فناوری برتر در خاورمیانه
کارخانه فولاد زرند ایرانیان فناوری برتر در خاورمیانه
اقتصادوتجارت : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بازدید از کارخانه فولاد ایرانیان و کارخانه زغالشوییاز زرند گفت توسعه نیاز کشور است، اما نیازهای پایه نباید از بین بروند و پروژه ها باید به پیوست های محیط زیستی و فرهنگی عمل کنند.

سلاجقه بازچرخانی آب در کارخانه فولاد زرند را اقدام موثر دانست و ابراز امیدواری کرد این سمت و سو توسط مجموعه در حوزه های مختلف زیست محیطی ادامه یابد.

سلاجقه افزود: فعالیت های توسعه ای صنایع در کشور لازم است، اما شکنندگی محیط زیست را نیز باید مدنظر داشت و صنایع را با تکیه بر فناوری ها و تکنولوژی روز اجرا کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد صنایع باید از فناوری ها و تکنولوژی روز بهره بگیرند و با افزایش ضریب سلامت و آرامش روحی و روانی جمعیت انسانی اطراف، دوستدار واقعی محیط زیست باشند.

وی با بیان اینکه فرآیند به کار گرفته شده در این کارخانه در خاورمیانه منحصر به فرد است،بیان داشت: مجموعه فولاد زرند ایرانیان با تعاملات مناسب با محیط زیست توانسته اقدامات خوبی در کاهش آلایندگی هوا ایجاد کند.

سلاجقه ادانه داد: زمانی آلایندگی کارخانه سطح وسیعی را تحت تاثیر قرار می داد اما هم اکنون اثری از آن وجود ندارد و کار زیرساختی با هزینه بالا در حوزه محیط زیست انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: با این حال و با توجه به جمعیت انسانی پراکنده در منطقه، اراضی کشاورزی و باغ ها، مجموعه باید رسالت های محیط زیستی را گام به گام دنبال کند.