نفت ايران به زودي به بازار جهاني برمي گردد
نفت ايران به زودي به بازار جهاني برمي گردد

امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: منابع آگاه خبر دادند اگر توافق هسته…

امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: منابع آگاه خبر دادند اگر توافق هسته اي حاصل شود، اوپک پلاس به دنبال آوردن ايران به توافق محدوديت عرضه خواهد بود تا از رقابت سهم بازار و آسيب ديدن قيمتها جلوگيري کند.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت، آژانس بين المللي انرژي برآورد کرده است نتيجه موفق مذاکرات هسته اي، تحريمهاي آمريکا عليه صادرات نفت ايران را رفع کرده و ۱٫۳ ميليون بشکه در روز نفت ايران را به بازار جهاني برمي گرداند. اين امر محدوديت عرضه جهاني را کاهش خواهد داد و ترمز صعود قيمتها را که چند دلاري بيشتر تا قيمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه فاصله ندارند، مي کشد.

به گفته منابع آگاه، ايران به دليل تحريمهاي آمريکا از مشارکت در توافق محدوديت عرضه اوپک پلاس معاف شده است. اگرچه اين معافيت به ايران اجازه مي دهد توليدش را افزايش دهد اما اوپک پلاس احتمالا به دنبال آن خواهد بود که ايران را به پيمان نفتي خود وارد کند.

يک منبع آگاه اوپک پلاس با بيان اين که توافق براي احياي برجام نزديک به نظر مي رسد، گفت: احتمال زيادي وجود دارد که اوپک ايران را با توافق محدوديت عرضه تطبيق دهد زيرا گزينه ديگري وجود ندارد.

برژايه اين گزارش يک منبع آگاه از برنامه هاي ايران به رويترز گفت: ايران در ابتدا به دنبال احياي توليد از دست رفته خواهد بود اما احتمالا پس از مذاکرات با اوپک پلاس، با يک سهميه توليد موافقت مي کند. ايران يکي از پنج عضو موسس اوپک است.

ايران حدود ۲٫۵ ميليون بشکه در روز نفت توليد مي کند که حدود ۱٫۳ ميليون بشکه در روز کمتر از سطح توليد در سال ۲۰۱۸ است که دونالد ترامپ، رئيس جمهور وقت آمريکا از توافق هسته اي خارج شد و تحريمها عليه صادرات نفت ايران را بازگرداند.

يک منبع آگاه از برنامه ايران گفت: با رفع تحريمها ايران توليد نفت خود را مطابق با توانمندي تاسيسات و منافعش افزايش خواهد داد تا درآمد نفتي از دست رفته خود را جبران کند. به نظر من، اوپک پلاس يک سهميه براي توليد نفت ايران تعيين خواهد کرد اما اين سهميه به تدريج اعمال مي شود و ايران با اندکي چانه زني براي نشان دادن حمايت از اوپک، اين سهميه را خواهد پذيرفت.

خوش بيني به مسئله ايران

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت، محمد بارکيندو، دبيرکل اوپک در خصوص اين که آيا اوپک پلاس به دنبال توافق عرضه جديدي خواهد بود که شامل ايران باشد، گفت: سابقه اين گروه مبنايي براي اطمينان مي دهد. پس از گذشت بيش از پنج سال از زمان آغاز همکاري تاريخي ميان توليدکنندگان اوپک و غيرعضو اوپک که به ما کمک کرد از دو سيکل نفت عبور کنيم، دليل کافي داريم تا در حرکت به جلو به شکل معقولي خوش بين بمانيم.

اوپک سرگرم تسهيل تدريجي محدوديت عرضه اي است که در سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشي تقاضا در اوج بحران پاندمي کوويد ۱۹ به اجرا گذاشت. اما اين گروه به دليل سرمايه گذاري ناکافي بعضي از توليدکنندگان کوچکتر، مکررا موفق نشده است به اهداف توليدش دست پيدا کند.

يک منبع آگاه از تفکر روسيه گفت: براي آمريکا، رفع تحريمها عليه ايران براي کمک به پايين آوردن قيمتهاي نفت با توجه به فشار داخلي که دولت بايدن به دليل رشد نرخ تورم با آن روبرو شده است، منطقي به نظر مي رسد. آمريکا ممکن است اين مسئله را بررسي کند که عرضه ايران تاثير هر گونه جنگ ميان روسيه و اوکراين بر بازارهاي جهاني نفت را تعديل خواهد کرد. آمريکا مطمئنا تحريمها عليه ايران را خواهد برداشت زيرا آنها تصميم گرفته اند روسيه را با توجه به تنشهاي جاري پيرامون اوکراين، تحت فشار بيشتري قرار دهند.

کاهش اختلاف بين اهداف و توليد اوپک پلاس با عرضه ايران

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت، منابع آگاه اوپک پلاس همچنين اظهار کردند: عرضه بيشتر نفت ايران به کاهش اختلاف بين هدف توليد و سطح واقعي توليد اوپک پلاس کمک خواهد کرد.

هر گونه توافق هسته اي احتمالا اوپک پلاس را ناچار مي کند در سهميه هاي توليد تغييراتي دهد تا فضا را براي بازگشت نفت ايران مهيا کند.

هنگامي که ايران پس از توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ به بازار جهاني بازگشت، در ميان توليدکنندگان نفت براي منافع خود با قدرت مذاکره کرد و در ابتدا با شرکت در فريز توليد براي مقابله با مازاد عرضه مخالفت کرد. سپس در مذاکرات سال ۲۰۱۶ که توليدکنندگان ديگر اوپک پلاس با کاهش توليد موافقت کردند، ايران با اشاره به تاثير تحريمها که باعث کاهش سهم بازارش شده است، سهميه اي دريافت کرد که به اين کشور اجازه داد توليدش را افزايش دهد.

بر اساس گزارش رويترز، يک منبع سوم در اوپک پلاس گفت: اين گروه از مذاکره درباره بازگشت نفت ايران به بازار غافل نخواهد شد و در برخورد با مسائل مشابه سابقه دارد.