تقدیر از همکاران کوهنورد در روز جهانی کوهنورد
تقدیر از همکاران کوهنورد در روز جهانی کوهنورد
اقتصادوتجارت : با روز جهانی کوهنورد و در راستای انجام ورزش های گروهی و ایجاد نشاط و شادابی در بین همکاران با حضور مدیر عامل محترم دکتر مجید قلی پور و نایب رئیس هیات مدیره و معاون اجرایی دکتر حمیدرضا امیرحسنخانی از دو تن از همکاران کوهنورد جناب اقای سامنی و ممشلو که در مرداد ماه 1400 پرچم پر افتخار بیمه آرمان را برفراز قله دماوند به اهتزار دراوردند تقدیر شد.

باا روز جهانی کوهنورد و در راستای انجام ورزش های گروهی و ایجاد نشاط و شادابی در بین همکاران با حضور مدیر عامل محترم دکتر مجید قلی پور و نایب رئیس هیات مدیره و معاون اجرایی دکتر حمیدرضا امیرحسنخانی از دو تن از همکاران کوهنورد جناب اقای سامنی و ممشلو که در مرداد ماه ۱۴۰۰ پرچم پر افتخار بیمه آرمان را برفراز قله دماوند به اهتزار دراوردند تقدیر شد.