گام بلند مدیرعامل شرکت سنگ آهن در راستای رشد و تعالی سازمان با انتصاب مدیران جوان و کارآمد
گام بلند مدیرعامل شرکت سنگ آهن در راستای رشد و تعالی سازمان با انتصاب مدیران جوان و کارآمد
اقتصادوتجارت : تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آن ها در راستای تحقق اهداف سازمان نقشی بسیار مهم دارد. مجتبی حمیدیان سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی نیز طی احکامی جداگانه با انتصاب یازده مدیر جوان و کارآمد، گامی بلند در جهت تعالی سازمان و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این مجموعه برداشت.

این انتصابات به شرح ذیل می باشد:

– بهروز شفیع جانشین مجری طرح احداث کارخانه کنستانتره سازی

– محمد حسن ملک ثابت مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل

– سید علیرضا میرطاهری بافقی سرپرست معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی

– علیرضا یاراحمدی مشاور مدیرعامل در حوزه های توسعه معدنکاری زیر زمینی،بررسی و ارائه راهکارهای تامین خوراک از طریق معادن افغانستان و توسعه هسته های دانش بنیان در حوزه معدنکاری

– سید منصور میرعلمی سرپرست روابط عمومی

– سید محمد حسین ضیایی مشاور مدیرعامل در امور ارتباطات و رسانه

– مهناز عباسی مشاور مدیرعامل در امور بانوان

– حامد فتاحی بافقی سرپرست ایمنی،بهداشت و محیط زیست

– مهدی دهستانی بافقی مشاور مدیرعامل در امور زمین و مسکن

– سید مصطفی فخری بافقی مشاور مدیرعامل در امور توانمند سازی مناطق محروم– ابراهیم غلامرضا پور نماینده شرکت سنگ آهن مرکزی و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی بازرگانی گوهران چغارت بافق