واگذاری ۹ مجتمع و طرح در نیمه دوم ۱۴۰۰
واگذاری ۹ مجتمع و طرح در نیمه دوم ۱۴۰۰
اقتصادوتجارت : مجتمع و طرح تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش امیر حسین رودگر- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیدرضا محبعلی با بیان این مطلب گفت: برنامه جذب سرمایه گذاری در معادن ازجمله زغالسنگ کوچکعلی جنوبی طبس و … ازجمله موارد جذب سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

وی در ادامه با اشاره به طرح های توسعه ای متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو گفت: در سال جاری ۱۷ طرح توسعه ای متعلق به ایمیدرو و ۱۴ طرح توسعه ای متعلق به ایمپاسکو، نسبت به سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۰ درصد و ۵۵ درصد در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد.

محبعلی خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد طرح های توسعه ای متعلق به ایمیدرو ۱۱ و ایمپاسکو ۸ طرح بوده است.

معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خاتمه اجرای ۷ طرح پژوهشی و بومی سازی تعدادی قطعه اصلی و مهم در مجتمع ها را ازجمله دستاوردهای پژوهشی این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون عنوان کرد.