نشست مشترک پزشکان اطفال چهار محال و بختیاری با شیرخشک نوزاد پگاه
نشست مشترک پزشکان اطفال چهار محال و بختیاری با شیرخشک نوزاد پگاه
اقتصادوتجارت : در اولین نشست مشترک پزشکان اطفال استان چهار محال و بختیاری با جمعی از مدیران مجموعه شرکت شیرخشک نوزاد پگاه زمینه تحقیقات بالینی و تولید محصولات جدید، بررسی شد.

این نشست با هدف بهبود و توسعه محصولات مرتبط با نوزادان و انجام تحقیقات بالینی مرتبط با محصولات رژیمی و دارویی تولیدی شیر خشک نوزاد پگاه برگزار شد.

در این جلسه، مقرر شد تحقیقات بالینی در زمینه شیرخشک‌های خاص و رژیمی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری انجام و اساتید آن دانشگاه جهت تولید برخی از محصولات با این شرکت همکاری کنند.

در این نشست، همچنین نیازهای کشور در زمینه برخی از شیرخشک‌ها توسط پزشکان تشریح شده و در اولویت‌های کاری آینده پگاه شهرکرد قرار گرفت.