معرفی نمایندگان و کارگزاران برگزیده سال۱۴۰۰ بیمه‌‌ کوثر
معرفی نمایندگان و کارگزاران برگزیده سال۱۴۰۰ بیمه‌‌ کوثر
اقتصادوتجارت : نمایندگان و کارگزاران برگزیده سال1400 شرکت بیمه‌‌ کوثر در پنجمین همایش نمایندگان برتر معرفی و از آنان تقدیر شد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه کوثر، پنجمین همایش تجلیل از نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت بیمه کوثر با حضور مدیرعامل ساتا، اعضای هیئت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران بیمه مرکزی و بیمه کوثر و نیز اعضای شبکه فروش برگزار شد.

پس از بررسی عملکرد نمایندگان و کارگزاران و ارزیابی مولفه‌های مختلف کمی و کیفی فعالیت آنان از جمله مدیریت فروش و خسارت و ترکیب پرتفوی، رشد فروش، میزان فروش نسبت به میانگین نمایندگان استانی، وصول مطالبات و میزان خسارت متناسب با شاخص‌های هر استان، نسبت خسارت نماینده در مقایسه با نسبت خسارت تجمیعی استانی، ضریب خسارت، امکانات فیزیکی و منابع انسانی، حضور در دوره‌های آموزشی و میزان تخلف‌ها، به هر یک از نمایندگان و کارگزاران امتیازاتی تعلق گرفت که در نهایت بر اساس همین امتیازها، نمایندگان و کارگزاران در چهار بخش کشوری، استانی، رشته‌های بیمه‌ای و ساعی رتبه‌بندی شدند.

در این مراسم باشکوه از سه کارگزاری برتر، ۱۴ نمایندگی برتر حقوقی، ۱۰ نماینده ساعی، ۳۰ نماینده برگزیده استانی، ۱۰ نماینده برتر در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، ۲۵ نماینده برتر در سطح کشور و در نهایت پنج نماینده طلایی بیمه کوثر تقدیر و تندیس همایش به همراه هدایایی به رسم یادبود و قدردانی به آنان اعطا شد.