معاون مدیر بیمه های اتکایی بیمه تعاون منصوب شد
معاون مدیر بیمه های اتکایی بیمه تعاون منصوب شد
اقتصادوتجارت : الهام وفائی به عنوان معاون مدیر بیمه های اتکایی بیمه تعاون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، الهام وفائی به عنوان معاون مدیر بیمه های اتکایی بیمه تعاون منصوب شد.
وفائی، دانش آموخته کارشناسی ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه بوده و ۱۷ سال سابقه کار در شرکت های بیمه رازی و سامان دارد.
او مطرح می کند که تا کنون یک سال در بیمه های آتش سوزی، ۳ سال در بیمه های مسئولیت و مهندسی و ۱۳ سال سابقه کار در بیمه های اتکایی دارد.
وفائی همچنین در خصوص برنامه های آتی خود تشریح کرد که بنا دارد تا با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته، در مسیر دریافت قبولی اتکایی فعالیت کند.
وی افزود: همچنین در تلاش خواهیم بود تا تعاملات را باسیر شرکت های بیمه ای تقویت کنیم.
وفائی افزود: از دیگر اقداماتی که بنا داریم در راستای آن فعالیت کنیم، برگزاری دوره های آموزشی و ضمن خدمت برای همکاران است که با توجه به جوان و پویا بودن سازمان، این مهم بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و گامی در مسیر توسعه و تعالی واحد نیز محسوب می شود.