مراسم تودیع و معارفه رئیس شعبه مرکزی اهواز بیمه حکمت برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه رئیس شعبه مرکزی اهواز بیمه حکمت برگزار شد
اقتصادوتجارت : با حضور نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت مراسم تودیع و معارفه رئیس شعبه اهواز این بیمه در محل شعبه مرکزی اهواز انجام شد.

بر طبق این گزارش، در راستای گسترش شبکه فروش در سطح استان و تعامل و همکاری با شبکه کارگزاری ، بهره برداری از ظرفیت جامعه سهامداری، افزایش سهم از بازار بیمه حکمت در استان خوزستان و هم چنین تعامل بیشتر با دیگر شرکت های بیمه در این استان، نیما مومنی زاده ، ضمن معرفی ماندانا یوسفی به عنوان رئیس جدید شعبه مرکزی اهواز ، از ایمان مظلوم رئیس پیشین این شعبه قدردانی و برای جانشین وی آرزوی توفیق و موفقیت در انجام ماموریت های محوله شرکت را نمود.