لزوم اخذ شناسه یکتا برای واگذاری چک‌های تضمینی
لزوم اخذ شناسه یکتا برای واگذاری چک‌های تضمینی
اقتصادوتجارت : واگذاری چک‌های تضمین‌شده با استفاده از شناسه صیادی ثابت از 16 بهمن در سامانه چکاوک ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و بر اساس این شیوه‌نامه از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ امکان انجام عملیات ثبت صدور چک تضمین‌شده در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی (پورتال سامانه صیاد (پیچک) مهیا و از تاریخ مذکور صدور چک تضمین‌شده برای مشتریان بدون اخذ شناسه استعلام ممنوع شده بود.
گفتنی است، از روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ واگذاری چک تضمین‌شده با استفاده از شناسه استعلام صیاد ثابت در سامانه چکاوک ممنوع بوده و از تاریخ یاد شده پذیرش چک‌های مزبور با شناسه استعلام ثابت در سامانه چکاوک مردود می‌شود. لذا از تاریخ یاد شده تسویه چک‌های تضمین‌شده‌ای که براساس این بخشنامه صادر نشده باشند، به‌صورت بین‌بانکی و از طریق سامانه چکاوک میسر نبوده و باید به‌صورت درون بانکی پذیرش و پردازش شود