لزوم آگاهي‌ بخشي تشکل‌هاي جوانان در موضوع  واکسن‌ هراسي
لزوم آگاهي‌ بخشي تشکل‌هاي جوانان در موضوع  واکسن‌ هراسي

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ مديرکل هماهنگي و نظارت بر امور جوانان وزارت…

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ مديرکل هماهنگي و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است، سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن‌ها) و تشکل‌هاي جوانان مي‌توانند با اجتماعي کردن مساله واکسن‌هراسي و همچنين آگاهي‌بخشي در جامعه نقشي موثر در کاهش مخالفت با واکسن کرونا و ارتقاي سلامت روان شهروندان ايفا کنند.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت روح‌الله اسدي در خصوص نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در کاهش واکسن‌گريزي به خبرنگار ما گفت: امروزه در برخي کشورها، سازمان‌هاي غيردولتي آغازکننده تحولات سلامت روان در جامعه بوده و نقشي اساسي در توسعه و ارائه مدل‌ها براي خدمات نوآور در حيطه سلامت روان از جمله حمايت از ابتکارهاي دولتي، ايجاد ظرفيت در زمينه ترويج واکسيناسيون ايفا کرده و با بهره‌گيري از اين ابتکارات توجه جامعه را به مبحث سلامت روان جذب کنند.

وي با اشاره به اهميت حمايت دولت از اين سمن‌ها ادامه داد: سازمان‌هاي مردم نهاد و تشکل‌هاي جوانان در ۴ حوزه اصلي اعم از توانمندسازي جامعه (آموزش و آگاه‌سازي)، ارتقاي سلامت روان جامعه (پيشگيري، غربالگري، ارائه مشاوره‌هاي فردي و گروهي و درمان)، پوشش هزينه‌ها (ارائه مشاوره‌هاي رايگان، کمک‌هاي مالي و تحکيم بنيان خانواده که به آموزش مهارت‌هاي پيش، حين و بعد از ازدواج مي‌پردازد) مي‌توانند موثر واقع شوند.

همچنین اسدي همچنين با اشاره به نتايج يک تحقيق عنوان کرد: يک مطالعه نيز با هدف نقش و مشارکت سازمان‌هاي مردم نهاد غيردولتي جوانان در ارتقاي سلامت روان جامعه از طريق نقطه نظرات سمن‌هاي جوانان فعال اين حوزه با رويکرد کيفي و استفاده از مطالعه نيمه‌ساختاريافته و اعضاء سازمان‌هاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان انجام شد که باتوجه به تحليل موضوعي ۴ حوزه اصلي و ۱۳ حوزه فرعي در خصوص نقش اين سمن‌ها معرفي شد.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت ، سازمان‌هاي مردم نهاد در بخش اعظمي از اين فعاليت‌ها در حوزه سلامت روان به دنبال رفع و جبران شکاف خدمات اين حيطه بوده و به صورت خودجوش و داوطلبانه اقدامات مربوطه را انجام مي‌دهند.

هدف اصلي جامعه ورزش و جوانان نيز تقويت سرمايه اجتماعي و توسعه و ارتقاي اين ۴ سطح توسط تشکل‌هاي جوانان و افزايش مسئوليت‌پذيري، هويت‌يابي و مشارکت‌هاي داوطلبانه مردمي به ويژه در مباحث مربوط به ازدواج و جوانان و سلامت روان شهروندان است.

بر اساس این گزارش هدف وزارت ورزش و جوانان اقدام به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهاد در اين عرصه مي‌کند. اين دو مبحث (تحکيم بنيان خانواده و ارتقاي سلامت روان جامعه) از موضوعات مورد علاقه تشکل‌هاي جوانان نيز محسوب مي‌شود.

گاه بعضي از موضوعات جامعه به يک مشکل اجتماعي بدل مي‌شوند. به عبارت ديگر، يک وضعيت که کيفيت زندگي شمار قابل‌توجهي از شهروندان را تهديد مي‌کند.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت ، مسئولان معتقدند که حل مساله يا مشکل اجتماعي هم نيازمند برنامه اجتماعي است. در واقع، مشارکت مردمي، بخش‌هاي دولتي و غيردولتي را به منظور کاهش و رفع معضل مي‌طلبد. سمن‌ها در اين زمينه (اجتماعي کردن مساله واکسن‌گريزي) هم مي‌توانند فعاليت کنند.

سازمان‌هاي مردم نهاد و تشکل‌هاي جوانان همچنين مي‌توانند در حوزه اطلاع‌رساني به جامعه، حمايت براي دستيابي به اهداف، پيشگيري از يک آسيب اجتماعي و ارتقاي سلامت روان جامعه همچون ترغيب عمومي براي افزايش واکسيناسيون کرونا در جامعه نقشي حياتي داشته باشند.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت ، براساس آخرين اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تاکنون ۱۵ درصد از هموطنان براي تزريق واکسن کرونا به مراکز واکسيناسيون مراجعه نکرده‌اند.

بنابر اعتقاد برخي از کارشناسان اجتماعي و روانشناختي سازمان‌هاي مردم نهاد و داوطلبانه بيش از گروه‌هاي رسمي، نهادهاي شناخته‌شده و حتي شخصيت‌هاي سرشناس اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي مي‌توانند جامعه را به مشارکت در واکسيناسيون و رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي مقابله با کرونا دعوت کنند.

در حال حاضر ۳ هزار و ۷۲۰ سازمان مردم نهاد با مجوز رسمي وزارت ورزش و جوانان در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي (متشکل از آسيب‌هاي رفتاري، خودکشي، خشونت‌هاي خياباني، سوء‌تغذيه، فرزندان طلاق، مبارزه با اعتياد، کودکان خياباني و بي‌سرپرست)، فرهنگ‌سازي، اشتغال، کمک در مواقع بحران و… در کشور فعاليت مي‌کنند.

پيش از اين نيز سمن‌ها با شيوع کرونا از طريق راه‌اندازي کمپين «کرونا را شکست مي دهيم» در سه حوزه آگاهي‌بخشي، تامين اقلام بهداشتي – درماني گروه‌هاي خاص (مثلا کودکان کار) و همکاري با کميته‌هاي مردمي ستاد ملي مقابله با کرونا در اين زمينه فعاليت مي‌کردند.