شورای پول و اعتبار، تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملیک بانک ها و موسسات اعتباری را مشخص کرد
شورای پول و اعتبار، تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملیک بانک ها و موسسات اعتباری را مشخص کرد
اقتصادوتجارت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملیک یا تملیک شده توسط موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری و هماهنگی دادستانی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شبکه بانکی کشور جهت اجرای تکالیف شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی به چرخه تولید دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملیک یا تملیک شده توسط موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.

بر اساس دستور العمل شورای پول و اعتبار، واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی تملیک شده به مالک قبلی آن، منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی، از طریق مذاکره و به صورت نقدی و اقساطی امکان پذیر است.

واحدهای تولیدی برای تملیک دارایی ها به روش اقساطی باید از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی مالک قبلی به صورت نقدی اقدام کنند که مدت بارپرداخت این بدهی با احتساب یک دوره تنفس یکساله، حداکثرپنج سال پیش بینی شده است.

این دستورالعمل شامل دارایی‌هایی واحدهای تولیدی که حداکثر یک سال از تملیک انها گذشته باشد می‌شود و در مورد اشخاصی که دارایی واحد تولیدی آنها پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط بر آنکه بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، مهلتی حداکثر شش‌ماهه از زمان ابلاغ این دستورالعمل در نظر گرفته می‌شود تا درخواست خود را به واحد بانکی یا موسسه اعتباری مربوطه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملیک یا تملیک شده توسط موسسات اعتباری، یک هزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ پنجم بهمن سال جاری به تصویب رسید.