جلسه معاون فروش و بازاریابی با انجمن شرکتهای حمل و نقل استان قزوین
جلسه معاون فروش و بازاریابی با انجمن شرکتهای حمل و نقل استان قزوین
اقتصادوتجارت : جلسه با انجمن شرکتهای حمل و نقل استان قزوین روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه در محل شعبه این شرکت در قزوین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه ارمان،در این جلسه که با حضور دکتر هادی رئیس الذاکرین معاون فروش و بازاریابی، جناب آقای علی شریفیان رئیس شعبه قزوین و جناب آقای میرزاخانی و ملکی رئیس هیات مدیره و رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل استان قزوین برگزار شد به بررسی همکاری های مشترک و افزایش ظرفیت های بیمه ای فی مابین در حوزه بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و‌نقل شرکت های باربری پرداخته شد.