برگزاری جلسه مشترک با اعضای دبیرخانه سامانه HSE شهرداری تهران
برگزاری جلسه مشترک با اعضای دبیرخانه سامانه HSE شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : جلسه مشترک سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اعضای دبیرخانه HSE با هدف بررسی جایگاه جدید این سامانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دکتر علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در این جلسه با اشاره به این که موضوع HSE یک موضوع حاکمیتی و سیاستگذاری است، گقت: HSE یک موضوع صرف اجرایی نیست، اجرا هم دارد، ولی یک الزام حاکمیتی است. وقتی موضوع HSE ذیل یک شرکت قرار می‌گیرد، برداشتی که از کارش می‌شود صرفا عملیاتی است. در صورتی که معتقدم پیوست HSE باید در تمام پروژه‌های شهری وجود داشته باشد. چرا که ما باید درک خطر را افزایش دهیم.

وی یادآور شد: شورای سیاستگذاری HSE را خیلی زود راه‌اندازی و کمک می‌کنیم که این سامانه به مراتب حرفه‌ای‌تر و با حمایت بیشتر و علمی‌تر احیا شود.ما در این بخش باید سیاستگذار، ناظر و سیستم تولیتی باشیم تا اجرا. اجرا با مناطق و شرکت‌ها و سازمانهاست. چون هم باید دستورالعمل‌های کافی تهیه کنیم و هم بر نحوه درست اجرا شدن آن نظارت دقیق داشته باشیم.