انتخاب مدیران شرکت بیمه دی در هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان ها
انتخاب مدیران شرکت بیمه دی در هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان ها
اقتصادوتجارت : مدیران شرکت بیمه دی در چند استان به عنوان هیئت رئیسه و دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان خود انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی؛ در این جلسات و با اکثریت آرای اخذ شده از اعضای این شوراها، مهدی شریعتی فر، مدیر شعبه بیمه دی استان خراسان رضوی به عنوان رئیس شورای استان، علیرضا سمائی مدیر شعبه بیمه دی استان اصفهان به عنوان نائب رئیس شورای استان، میعاد شجاعی نصیر آبادی مدیر استان سیستان و بلوچستان شرکت بیمه دی به عنوان نایب رئیس شورای استان و همچنین حمیده خواجویی راد به عنوان دبیر شورای هماهنگی استان قزوین انتخاب شدند.
این مدیران با دریافت حکم خود در قالب لوح، در مسئولیت جدید خود در این شورا آغاز به کار نمودند.
روابط عمومی بیمه دی ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.