اطلاعیه برگزاری مجمع بیمه حافظ
اطلاعیه برگزاری مجمع بیمه حافظ
اقتصادوتجارت : انتخاب اعضای هئیت مدیره شرکت برای دوره جدید به نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موکول شد.

به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ ، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شرکت (بر اساس آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰) به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران حاضر برگزار نگردید.

بر اساس این گزارش، جلسه در روز جاری خاتمه یافته و برابرِ ماده ۸۷ قانون تجارت به نوبت دوم موکول شد که زمان آن متعاقبا از طریق انتشار آگهی در روزنامه و کدال به اطلاع کلیه سهامداران محترم خواهد رسید.

خاطر نشان می‌شود، جلسه مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از سهام شرکت قانونی بوده و برگزار خواهد شد.