از وام ۱۵۰ ميليوني ازدواج تا تسهيلات ۱۰۰ ميليوني فرزندآوري
از وام ۱۵۰ ميليوني ازدواج تا تسهيلات ۱۰۰ ميليوني فرزندآوري

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ با تصويب روز دوشنبه گذشته کميسيون تلفيق لايحه…

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ با تصويب روز دوشنبه گذشته کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس، مبلغ وام ازدواج براي سال آينده به ۱۵۰ ميليون تومان به هر يک از زوجين کمتر از ۲۵ سال و زوجه‌هاي کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ ميليون تومان براي ساير زوجين رسيد و مقرر شد به منظور تشويق زوجين به فرزندآوري به ازاي هر فرزند و با در نظر گرفتن ترتيب تولد از ۲۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان وام فرزندآوري پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت، با تصويب کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسلامي، مبلغ وام ازدواج براي سال آينده به ۱۵۰ ميليون تومان براي زوجهاي کمتر از ۲۵ و زوجه هاي کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ ميليون تومان براي ساير زوجين رسيد که باز پرداخت آن ۱۰ ساله است و بانک ها مکلف‌اند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضي و يا فقط يک ضامن به پرداخت تسهيلات اقدام کنند.

بر اين اساس به گفته رحيم زارع سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۱، به هر يک از زوجين که تاريخ عقد آنها از اول فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد ۱۲۰ ميليون تومان و به زوج‌هاي زير ۲۵ سال و زوجه‌هاي زير ۲۳ سال، ۱۵۰ ميليون تومان وام ازدواج تعلق مي گيرد.

در واقع مطابق با متن مصوبه کميسيون تلفيق مجلس در خصوص بند الف «تبصره ۱۶-تسهيلات تکليفي» لايحه بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌هاي قرض الحسنه و صددرصد سپرده‌هاي جاري شبکه بانکي، تسهيلات قرض الحسنه موضوع اين بند را از طريق بانک هاي عامل پرداخت کند و بانک‌ها مکلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضي و يا فقط يک ضامن به پرداخت تسهيلات اقدام کنند.

بر اين اساس تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يک از زوج ها براساس قانون جواني جمعيت؛ يک ميليارد و دويست (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوج هاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال يک ميليارد و پانصد ميليون (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال است.

تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به ازاي هر فرزند چقدر است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت،همچنين مطابق با متن مصوبه ياد شده در خصوص بند الف «تبصره ۱۶-تسهيلات تکليفي» لايحه بودجه ۱۴۰۱، تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دويست ميليون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند دوم چهارصد ميليون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند سوم ششصد ميليون (۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد ميليون (۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و به ازاي فرزند پنج و به بعد يک ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يک وام با در نظر گرفتن ترتيب تولد به زوجين تعلق مي گيرد.

وام ۲۲۰ ميليون توماني براي خانواده‌هاي فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي شوند

از سوي ديگر تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله براي خانواده هاي فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي شوند به ميزان دو ميليارد و دويست ميليون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال است.

مطابق با مصوبه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي موظف است آيين نامه اجراي بند الف «تبصره ۱۶-تسهيلات تکليفي» لايحه بودجه سال آينده را حداکثر تا اول ارديبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک هاي عامل ابلاغ کند. بانک مرکزي مجاز است در صورت اجرا نکردن تکاليف اين تبصره توسط بانک هاي عامل، نسبت به افزايش سپرده قانوني آن ها اقدام کند.

بر اساس اين گزارش همچنين بانک مرکزي مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهيلات قرض الحسنه پرداختي در کل اين بند و تعداد افراد در نوبت دريافت تسهيلات موضوع بند (الف)، به تفکيک نوع وام و استان و بانک پرداخت کننده، سامانه‌اي برخط (داراي تارنماي اينترنتي) ايجاد کرده و به صورت ماهانه اين سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند و گزارش عملکرد اين تبصره را هر سه ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي، اجتماعي و ديوان محاسبات کشور ارائه دهد.

مطابق با ماده ۶۸ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي مکلف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به کليه زوج‌هايي که بيشتر از چهار سال از تاريخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون تسهيلات ازدواج دريافت نکرده‌اند با اولويت نخست پرداخت کند.

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج براي زوج‌هاي زير ۲۵ سال (مردان) و زوجه‌هاي زير ۲۳ سال (زنان) واجد شرايط دريافت وام ازدواج، ۱۰۰ ميليون تومان و براي ساير زوجين ۷۰ ميليون تومان بود.

در اين راستا بانک‌ها بايد براي ضمانت صرفا يکي از سه مورد اعتبار سنجي يا يک ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب هدفمندي يارانه‌ها را به منزله ضمانت مي پذيرفتند که بعضا تخلفاتي نيز در اين زمينه انجام شده و بانک‌ها از پردخت وام ازدواج به جوانان ممانعت کرده يا شرايط پرداخت را سخت مي‌کردند.

بعضا متقاضيان وام ازدواج عنوان مي‌کردند که بانک‌ها اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌کنند و از متقاضيان دو يا سه ضامن کارمند رسمي مي‌خواهد و بانک مرکزي نيز در اينباره اينطور پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است که بر اين اساس به تشخيص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم يا زياد شود.

طبق قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مسئوليت حسن اجراي حکم اين ماده از قانون (ماده ۶۸) به عهده بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل و کليه مديران و کارکنان ذي‌ربط است و عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح است‌. از سوي ديگر تمامي بانک‌ها موظف‌اند به صورت ماهانه تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام کنند.

همچنين مطابق با تبصره‌ ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن اضافه مي‌شود که با تصويب مجلس مبلغ وام ازدواج براي زوج هاي کمتر از ۲۵ و زوجه هاي کمتر از ۲۳ سال ۱۵۰ ميليون تومان و براي ساير زوجين ۱۲۰ ميليون تومان در سال ۱۴۰۱ مي شود.