آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاکسان (سهامی عام)
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاکسان (سهامی عام)
اقتصادوتجارت : بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پاکسان (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واقع در تهران – کیلومتر پانزده اتوبان کرج بلوار پژوهش – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سالن مشاهیر حضور به هم رسانند.

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه‌های شماره ۴۴۰/۰۷۰/ب/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و … استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری)، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی فوق العاده صرفا با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می باشد، لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند بصورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از طریق تارنمای https://www.aparat.com/paxancoدر مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوری می‌باشند، برگ ورود به جلسه اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۹:۳۰ صبح همان روز صادر خواهد شد.

به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه حداقل دو روز کاری قبل در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص دارنده امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی است.

بدلیل شرایط کرونا از توزیع هرگونه پذیرایی و اقلام تبلیغاتی معذوریم.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

با احترام

هیأت مدیره شرکت پاکسان (سهامی عام)