گزارش اقدامات انجام شده در پاسخ به دیوان محاسبات در خصوص مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت
گزارش اقدامات انجام شده در پاسخ به دیوان محاسبات در خصوص مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت
اقتصادوتجارت : درخصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، بالغ بر 12.500 واحد مسکونی مشمول مالیات شناسایی و مالیات مربوط به آنها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در درگاه الکترونیکی سازمان بارگذاری شده است و پرداخت این مالیات به صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاه مزبور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولین فراهم شده است.

این توضیح لازم است که به موجب جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظف بوده‌اند امکان دسترسی برخط به اطلاعات املاک مورد نیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار دهند اما صرفاً وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ۶۵۰۰ واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال نمود و دیگر دستگاه های ذیربط علیرغم مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارائه ننمودند.

با این حال مطابق با ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی‌های مشمول و ارزش آنها به مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده است که این اقدام براساس اطلاعات در دسترس سازمان مطابق با مقررات انجام شده است. همچنین به موجب ماده (۱۰) آئین‌نامه مزبور چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند سازمان می‌تواند از طریق انجام عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلقه اقدام نماید.

بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل نموده و چنانچه مودیان محترم به تکالیف خود در پرداخت مالیات های متعلقه اقدام ننمایند سازمان برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد نمود.