پیشرفت فیزیکی واحد فولادسازی سفیددشت به ۹۱ درصد رسید
پیشرفت فیزیکی واحد فولادسازی سفیددشت به ۹۱ درصد رسید
اقتصادوتجارت : مدیر مجتمع سفیددشت با اعلام این مطلب افزود: با آزادسازی پنج محموله تجهیزات مورد نیاز از گمرک، واحد فولادسازی مجتمع آماده راه اندازی است.

مدیر مجتمع سفیددشت با اعلام این مطلب افزود: با آزادسازی پنج محموله تجهیزات مورد نیاز از گمرک، واحد فولادسازی مجتمع آماده راه اندازی است.

تولید فراتر از برنامه

محمود ارباب زاده در خصوص وضعیت تولید در واحد احیای مستقیم، گفت: میزان تولید آهن اسفنجی مجتمع از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، ۷۳۸ هزار و ۳۰۰ تن ثبت شد. این درحالی است که برنامه تولید طی ۱۱ ماهه، ۷۳۰ هزار تن هدفگذاری شده بود.

وی ادامه داد: این میزان تولید طی مدت یاد شده حاکی از تولید محصول در واحد احیای مستقیم، فراتر از برنامه است.