پرداخت ۵۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی
پرداخت ۵۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی
اقتصادوتجارت : بانک توسعه تعاون بخش مهمی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری را به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان حدود ۵۳۰۰ میلیارد ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان تسهیلات پرداختی ۱۲ هزار و ۵۳۰ طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه اندازی شده است.
بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور نشان می دهد ،استان فارس با ۷۸۷ طرح ،خراسان رضوی با ۷۴۷ ، آذربایجان شرقی با ۷۲۹ ، کرمانشاه با ۶۲۰ و چهار محال و بختیاری با ۵۳۶ طرح در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های مشمول پرداخت تسهیلات قرار دارند.
میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به مددجویان نهاد های حمایتی نیز تا دوم بهمن سال جاری به حدود ۵۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
استان فارس با ۳۷۶ میلیارد ریال ، خراسان رضوی با ۳۳۴ میلیارد ،آذربایجان شرقی با ۲۹۶ میلیارد ، کرمانشاه با ۲۵۲ میلیارد و اصفهان با ۲۲۹ میلیارد ریال در رتبه های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند