وضعيت سلامت رواني مردان نگران کننده شده است
وضعيت سلامت رواني مردان نگران کننده شده است

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ نگراني نسبت به غربالگري سلامت روان مردان را…

ستار غفاري- خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت:‌ نگراني نسبت به غربالگري سلامت روان مردان را امري جهاني دانست و با تاکيد بر اينکه بايد به طور جدي‌تري به سلامت روان مردان بپردازيم، گفت: بسياري از مردان احساسات خود را سرکوب کرده و تمايلي به صحبت درباره سلامت روان خود به صورت آشکارا ندارند. اين در حالي است که به طور خاص مردان و پدران امروزي براي سلامت­ روان خود نياز به کمک بيشتري دارند.

به گزارش شبکه اقتصاد و تجارت ، در اين خصوص رئيس انجمن روانشناسي تربيتي ايران گفت: با افزايش نرخ جهاني خودکشي مردان در هر سال، بايد به سلامت ­روان مردان و پدران جدي ­تر فکر کنيم. اخيراً شاهد آگاهي و حمايت بيشتر از نيازهاي بهداشت رواني پدران بوده‌ايم و حتي روزي نيز به نام «روز جهاني بهداشت رواني پدران» نامگذاري شده است، چرا که اين يک نگراني جهاني است که مردان و پدران به حمايت و غربالگري براي سلامت ­روان نياز دارند.

 وقتي پدري بدون حمايت از مشکلات مربوط به سلامت روان خود رنج مي‌برد، اين رنج اغلب بر سلامت ­روان مادر و رشد فرزندان نيز تأثير مي‌گذارد، بنابراين مهم است که به مسئله سلامت روان مردان و پدران توجه داشته باشيم.

درصد زيادي از پدران امروزي خواهان حمايت براي سلامت­ روان خود هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي شبکه اقتصاد و تجارت، روانشناساسان معتقدند که مشکلات مربوط به سلامت ­روان مي‌تواند بر کيفيت رابطه والد و فرزندي اثر گذار باشد اين را هم گفت که برخي از گزارش­ها در سطح جهاني حاکي از آن است که درصد زيادي از پدران امروزي خواهان حمايت براي سلامت­ روان خود هستند.

 نگراني‌­هاي مالي و درآمدي، نگراني­‌هاي شغلي و کاري، نگراني در مورد آينده فرزندان، نگراني در مورد شريک زندگي و احساس گناه در مورد احساسات خود از جمله نگراني‌هاي اصلي شناسايي شده در مردان و پدران است و اين امر به آن معنا است که به طور خاص مردان و پدران امروزي براي سلامت­ روان خود نياز به کمک بيشتري دارند.

سلامت روان پدران رو به افول است

به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت رئيس انجمن روانشناسي تربيتي ايران درباره شرايط سلامت روان مردان و پدران امروزي، توضيح داد: پدر مُدرن امروزي بسيار بيشتر از پدران اجداد ما کار انجام مي ­دهد. پدرهاي مدرن امروزي مرزهاي کليشه‌هاي «مردانه» را جابجا کرده و فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند که پدربزرگ‌هاي ما احتمالاً به آن مي‌خندند. به عنوان مثال؛ تميزکردن خانه، آشپزي، تعويض پوشک و کارهايي از اين قبيل از جمله اقداماتي است که مرد و پدر مدرن امروزي انجام مي دهد و اين نسخه کوتاه شده يک ليست بسيار طولاني است. با وضعيت اقتصادي دشوار فعلي نيز جاي تعجب نيست که پدران امروزي  همه در تلاش براي برآورده کردن خواسته‌هاي زندگي باشند و در ميان انبوه اين مشغوليت‌­ها، مسلماً سلامت روان پدران رو به افول است.

 فرزندان که پدران آنها درگير مشکلات سلامت رواني به ويژه در اوايل دوران کودکي فرزند هستند، با مشکلات بيشتري در مديريت احساسات و رفتارهاي خود مواجه مي شوند.

سلامت پدر بر کيفيت و ثبات خانواده تأثير مي ­گذارد. ما همچنين مي­ دانيم که کودکان براي شکوفايي، رشد خوب و حرکت نسبتاً هموار تا رسيدن به بلوغ به والديني نياز دارند که اعتماد به نفس داشته باشند، از آنها حمايت کنند و به مهارت­‌هاي مناسب براي عبور از آب هاي متلاطم زندگي مجهز باشند. اين بسيار مهم است که درک کنيم مادران و پدران جامعه در مورد سلامت روان خود چگونه عمل مي ­کنند.

سلامت­ روان پدران و سلامت روان فرزندان يک رابطه دوسويه دارند

بيشترين توصيه ­ها در متون اسلامي ما در رابطه با وظيفه فرزندان در برابر والدين است، اما از منظر روانشناختي، سلامت­ روان پدران و سلامت روان فرزندان يک رابطه دوسويه دارند که دست در دست هم جلو مي ­رود و بر يکديگر تأثير مي ­گذارد. پژوهش­‌هاي انجام شده در مورد سلامت ­روان پدران بيانگر اين است که رفاه، سلامت، موفقيت و … فرزندان با سلامت ­رواني پدران همراه است. يعني هر چه فرزند (چه دختر و چه پسر) در حوزه‌هاي مختلف زندگي خود شرايط ايده‌آل‌تري داشته باشد، پدران از نظر روانشناختي در وضعيت بهتري به سر مي‌برند و شواهد نيز از اين نتايج حمايت مي‌کند.

کارشناسان همچنين يادآور مي شوند که بسياري از پژوهش‌­ها نشان مي‌­دهد فرزنداني که بدون توجه به وضعيت اجتماعي اقتصادي، نژاد و قوميت، از مهارت­‌هاي اجتماعي و تحصيلي بالاتري برخوردارند؛ پدران حامي‌تر، حساس­ تر و سالم ­تري (از نظر روانشناختي) دارند و بر عکس اغلب فرزنداني که در معرض خطر بيشتري از مشکلات رفتاري و عاطفي هستند پدراني دارند که بيماري‌هاي رواني را تجربه مي ­کنند.