نشست مشترک سازمان مدیریت بحران تهران و شهرداری منطقه۱۰
نشست مشترک سازمان مدیریت بحران تهران و شهرداری منطقه۱۰
اقتصادوتجارت : نشست مشترک سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و شهردار منطقه 10 با هدف بررسی نیازهای منطقه در زمینه مدیریت بحران و افزایش همکاری و هم‌افزایی متقابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جلسه، دکتر علی نصیری سرپرست سازمان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های انجام گرفته به بررسی جایگاه ستادهای مدیریت بحران مناطق، ساختار کنونی این ستادها و وظایفی که بر عهده دارند، پرداخت.

در ادامه این جلسه رضا شرفی ، شهردار منطقه ۱۰ نیز با ارائه گزارشی از مشکلات این منطقه، گفت: ۵۷ درصد بافت منطقه ،بافت فرسوده است .

در ادامه ، شهردار منطقه ۱۰ ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز EOC سازمان، با فعالیت‌های این مرکز و سامانه‌های به کار رفته در آن آشنا شد.