شرکت فولاد سفیددشت به عنوان چهره برتر کارفرمایی استان چهارمحال وبختیاری معرفی شد
شرکت فولاد سفیددشت به عنوان چهره برتر کارفرمایی استان چهارمحال وبختیاری معرفی شد
اقتصادوتجارت : شرکت فولاد سفیددشت طبق ارزیابی کمیته ارزیابی سازمان تأمین اجتماعی استان و براساس معیارهای بخشنامه ای این سازمان در سال ۱۴۰۰، به عنوان چهره برتر کارفرمایی استان معرفی گردید.

شرکت فولاد سفیددشت طبق ارزیابی کمیته ارزیابی سازمان تأمین اجتماعی استان و براساس معیارهای بخشنامه ای این سازمان در سال ۱۴۰۰، به عنوان چهره برتر کارفرمایی استان معرفی گردید.

باتوجه به نام گذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی و به پاس خدمات و تدابیر انجام شده و مشارکت سازنده فولادسفیددشت و سازمان تأمین اجتماعی، این شرکت واحد نمونه استان معرفی گردید.

گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور جهت معرفی چهره برتر کارفرمایی استان جلسه ای در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ در محل سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار کرد و در آن لوح سپاس به مصطفی فلاحی مدیر مالی و حسابداری به نمایندگی از شرکت فولادسفیددشت اعطاء شد.