زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ برگزار می‌گردد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ برگزار می‌گردد.