خانه های محیط زیست بستر فرهنگ سازی و مشارکت فعال مردمی است
خانه های محیط زیست بستر فرهنگ سازی و مشارکت فعال مردمی است
اقتصاد و تجارت : تشکیل خانه های محیط زیست در سراهای محلات، بستر مناسبی را برای فرهنگ سازی زیست محیطی و مشارکت فعال مردمی در محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در آیین افتتاح اولین خانه های محیط زیست شمال تهران در سراهای محلات شهرک نفت و گلها که با حضور شینا انصاری مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران، مهدی شیرزاد رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران، افشین خدامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک، عطاء الله خاکسار شهردار ناحیه شش، جمعی از مدیران شهری، مدیران محلات و شهروندان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: توجه به محیط زیست امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ضروری و اجتناب ناپذیر است و راه اندازی خانه های محیط زیست در سراهای محلات می تواند زمینه های اقدامات موثر در حفظ و مراقبت از محیط زیست، فرهنگ سازی مناسب و همچنین جلب مشارکت های مردمی را در این مهم فراهم کند که نیاز است نظام بخشی، تدوین قوانین و سیاستگذاری های درست برای فعالیت های زیست محیطی گروه های مردم نهاد، مورد توجه قرار گیرد.
موسوی افزود: خانه محیط زیست یکی از خانه های اختصاصی مدیریت محله است که در آیین نامه خانه ها و کانون های سراهای محلات شهر تهران با هدف ارتقاء سطح دانش کاربردی و مهارتی شهروندان در زمینه محیط زیست و بهره گیری از دانش متخصصان و سازمان های مردم نهاد، شناسایی معضلات محیط زیست محله توسط ساکنان محله و اقدام در جهت بهبود وضعیت محله، ایجاد ساختارهای پایدار اجتماعی در سطح محلات برای بهبود وضعیت محیط زیست و تشکیل شبکه محیط زیست محلات با اتصال خانه های محیط زیست در حال تشکیل است که اولین خانه ها در منطقه یک در دو شهرک نفت و گلها افتتاح شد.
شینا انصاری مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: کانون های محیط زیست در شرایط کنونی دیگر نمی توانست جوابگوی نیازهای زیست محیطی باشد به همین دلیل با همکاری ستاد مدیریت محله، خانه های محیط زیست در سطح محلات با هویت مستقل شکل گرفت تا در زمینه آموزش، فرهنگسازی و ارتقای مولفه های محیط زیست به شیوه ای تخصصی تر اقدام شود.
مهدی شیرزاد رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران نیز بیان داشت: ضرورت دارد به پیوست های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پروژه هایی که در مناطق به اجرا در می آید، توجه بیشتری شود تا به مثابه آن استقبال و رضایت شهروندان از طرح ها و پروژه های شهری نیز ارتقا یابد ومنطقه یک پتانسیل های مردمی خوبی برای تعقیب موضوعات زیست محیطی دارد که می توان از آن در راستای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی بهره برد.