حفظ جان شهروندان، اولویت اول مترو
حفظ جان شهروندان، اولویت اول مترو
اقتصادوتجارت : مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در پی توقف 18 دقیقه ای قطارهای خط یک متروی تهران که شب گذشته، رخ داد با حضور در ایستگاه شهدای هفتم تیر در جریان این اتفاق قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ مهدی شایسته صبح امروز با حضور در ایستگاه شهدای هفتم تیر ضمن بازدید از ایستگاه و شنیدن صحبت های کارکنان و بررسی مشکلات، در جریان این اتفاق قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در ساعت ۲۰:۰۸ دقیقه چهارشنبه دهم آذرماه گزارشی مبنی بر حضور فردی ناشناس در داخل تونل از ایستگاه شهدای هفتم تیر به سمت ایستگاه طالقانی واصل گردید.
وی با اشاره به اینکه مطابق دستورالعمل های شرکت بهره برداری مترو برای حفظ جان شهروندان، حرکت قطارها متوقف گردید افزود: پس از ۱۸ دقیقه و با اطمینان از نبود فرد غیر مجاز در تونل، حرکت قطارها به روند عادی بازگشت.