تقدیر رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از بیمه حافظ
تقدیر رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از بیمه حافظ
اقتصادوتجارت : رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اهدا لوح ، از زحمات رییس و پرسنل تلاشگر بیمه حافظ در شعبه بیرجند قدردانی کرد .

به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ ، علیزاده بیرجندی رییس اطاق اصناف استان خراسان جنوبی از خدمات و همکاری مطلوب شعبه بیرجند شرکت بیمه حافظ در اجرای موفق قرارداد بیمه درمان گروهی اصناف این استان قدردانی کرده و بیان داشت :

بدون تردید پیشرفت ایران اسلامی جز در پرتو اراده ملی و تلاش افراد این مرز و بوم میسر نخواهد بود . بدینوسیله همدلی و همراهی شما در پیشبرد اهداف قرارداد بیمه درمان گروهی اصناف، به منظور ایجاد آرامش خاطر خانواده بزرگ اصناف استان خراسان جنوبی را ارج نهاده، بدیهی است تعهد ، مسئولیت پذیری و تلاش بی شائبه شما در ارائه خدمات ارزنده و شایسته ، برگ زرینی در همکاری های موفق در مجموعه اتاق اصناف و بیمه حافظ خواهد بود.