تاکید بر ضرورت بروزرسانی بانک اطلاعاتی HSE در شهر تهران
تاکید بر ضرورت بروزرسانی بانک اطلاعاتی HSE در شهر تهران
اقتصادوتجارت : جلسه ارزیابی وضعیت HSE شهر تهران با هدف شناسایی مخاطرات در بخش‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات اصلاحی لازم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دکتر علی نصیری رئیس سازمان در این نشست با اشاره به ضرورت بروزرسانی بانک‌ اطلاعاتی موجود در زمینه حوادث مختلف در سطح شهر تهران، افزود: تهران موجودی زنده است و بانک اطلاعاتی ما در زمینه حوادث احتمالی مختلف در این شهر باید بروزرسانی شود و این کاری نیست که با یکبار پیمایش انجام شده و به پایان برسد.