بیمه رازی برگزیده چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران
بیمه رازی برگزیده چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران
اقتصادوتجارت : در چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار ، بیمه رازی به عنوان سرآمد در حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال معرفی گردید.

در چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار که در دانشگاه تهران برگزار شد از مدیرعامل بیمه رازی به پاس عملکرد این شرکت در حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال تقدیر شد.

بر اساس این گزارش ، در این کنفرانس که به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور دکتر حسین دهقان مشاور عالی مقام معظم رهبری و دکتر مهدی برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی به پاس عملکرد این شرکت در حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال تقدیر شد.

گفتنی است ؛ چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، به مباحثی همچون مدیریت کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی و برندینگ با رویکرد رونق تولید، بهبود و بازسازی سازمان با رویکرد رونق تولید، مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی با رویکرد رونق تولید، مدیریت مالی و حسابداری با رویکرد رونق تولید، مدیریت کارآفرینی و نوآوری با رویکرد رونق تولید و مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با رویکرد رونق تولید توجه ویژه‌ای داشت و با تکیه بر این معیارها لوح تقدیر و تندیس کنفرانس به دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی اهدا گردید.
در متن این لوح تقدیر آمده است؛ امید است کوشش‌های ثمربخش آن مجموعه محترم در مسیر اعتلای ایران اسلامی، همچنان پاینده باشد.