بیمه( آکادمی) با حضور مدیرعامل بیمه تعاون افتتاح شد
بیمه( آکادمی) با حضور مدیرعامل بیمه تعاون افتتاح شد
اقتصادوتجارت : بیمه آکادمی» با حضور مدیرعامل بیمه تعاون در کارخانه نوآوری آزادی افتتاح شد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در چهارشنبه ۴ اسفندماه، «بیمه آکادمی» در محل کارخانه نوآوری آزادی افتتاح شد.
        در این مراسم که میزبانی گروه «پلنت» برگزار شد، یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون و نماینده سندیکای بیمه گران در شورای بیمه نیز به عنوان سخنران حضور داشت.
        همچنین مدیرعامل بیمه باران و مدیرگروه بیمه های الکترونیک پژوهشکده بیمه از دیگر سخنران صنعت بیمه در مراسم بودند