بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات احداث بازار دسته‌دوم فروشان خلازیر
بازدید مدیرعامل شرکت ساماندهی از عملیات احداث بازار دسته‌دوم فروشان خلازیر
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از روند ساماندهی ۸۰۰ واحد دسته‌دوم فروش در خیابان خلازیر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، قدرت‌اله محمدی در حاشیه بازدید خود از عملیات عمرانی ساخت ۸۰۰ غرفه برای دستفروشان در این خیابان اظهار کرد: مطالعات تخصصی برای ساماندهی همه‌جانبه این خیابان انجام شده است و به زودی شاهد نظام مندی بیشتری در این منطقه خواهیم بود.

✅ وی در ادامه بیان کرد: بازار مرکزی اجناس دسته‌دوم با نظارت مستقیم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و به همت شهرداری منطقه ۱۹ تهران احداث و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

✅محمدی در بازدید خود ضمن بررسی روند احداث این غرفه ها، دستوراتی برای پیشرفت بیشتر امور ارائه داد.