بازدید مدیرعامل شرکت بیمه حکمت از شعبه ایلام
بازدید مدیرعامل شرکت بیمه حکمت از شعبه ایلام
اقتصادوتجارت : نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت، از شعبه مرکزی ایلام دیدار کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت، از شعبه مرکزی ایلام دیدار کرد.

بر همین اساس ، نیما مومنی زاده ضمن حضور در شعبه ایلام با رئیس، کارکنان و نمایندگان فروش استان دیدار و از نزدیک در جریان امور این شعبه قرار گرفت.

گفتنی است، امیر محمد پورمند عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه و حسام معتضدیان معاون توسعه مدیریت و منابع در این سفر مدیرعامل را همراهی نمودند