ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی بانوان فیروزه‌ای با همکاری شرکت «مجتمع فولاد خراسان»
ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی بانوان فیروزه‌ای با همکاری شرکت «مجتمع فولاد خراسان»
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت تعاونی زنان «اسوه» در شهرستان فیروزه از حمایت‌های دکتر غفوری، مدیرعامل فولاد خراسان در جهت ایجاد اشتغال برای بانوان، به ویژه زنان سرپرست خانوار تقدیر کرد و خواستار «تداوم این تعامل» برای رفع محرومیت و کمک به خودکفایی خانواده‌های نیازمند به اشتغال شد.

گلستانی در نشست «بررسی نتایج ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد خراسان» در منطقه با حضور مدیر روابط عمومی و کارشناسان این شرکت بیان کرد: اقدام فولاد خراسان برای سفارش دوخت لباس‌های کار صنعتی به شرکت‌های بومی، از جمله تعاونی «زنان اسوه فیروزه‌ای»، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳۱ نفر را در امر تولید لباس در بخش‌های طراحی، برش و دوخت و… فراهم کرد و این تعاونی هم با ارایه کار باکیفیت بانوان شهرستان فیروزه، به اعتماد مدیرعامل و کادر مدیریتی شرکت فولاد به زنان توانمند منطقه پاسخ گفت.

وی به‌کارگیری هنرآموختگان «فنی و حرفه‌ای»، ایجاد اشتغال و درآمد برای بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار و فراهم شدن زمینه تقویت همکاری با سایر شرکت‌های صنعتی را از نتایج تعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان با این تعاونی زنان برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با افزایش میزان سفارش، زمینه اشتغال پایدار و کسب درآمد برای تعداد بیش‌تری از بانوان فیروزه‌ای فراهم شود.

گلستانی با بیان این که تا کنون ۱۳۰۰ دست لباس کار صنعتی توسط اعضای این تعاونی تحویل شرکت مجتمع فولاد خراسان شده، افزود: اهتمام و توجه مدیران ارشد فولاد خراسان به قابلیت‌های بومی موجود در منطقه، یکی از اتفاقات ارزشمند در حوزه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت مجتمع فولاد خراسان است که امیدواریم با نگاه مثبت و ارزنده مدیریت این شرکت، توسعه و ارتقا یابد.