اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره انواع برنج خارجی در بازار
اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره انواع برنج خارجی در بازار
اقتصادوتجارت : انواع برنج وارداتی 1121 دانه بلند که از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در بازار توزیع می شود محصول دو کشور هندوستان و پاکستان است.

به اطلاع هم میهنان عزیزمان در سرتاسر کشور می رساند؛ اخیرا برخی رسانه ها از روی ناآگاهی، این نوع برنج را مختص کشور هندوستان دانسته و سبب شبهه در جامعه شده اند که تاکید می شود واریته این نوع برنج در هر دو کشور یاد شده کشت می شود و با دو نام برنج ۱۱۲۱ هندی و پاکستانی به بازار جهانی عرضه می‌شود.