استقبال خوب شهروندان از طرح شنبه های بدون پسماند منطقه یک
استقبال خوب شهروندان از طرح شنبه های بدون پسماند منطقه یک
اقتصادوتجارت : اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک از جمع آوری یک تن و ۸۰۷ کیلوگرم پسماند خشک در هفته هفتادم طرح شنبه های بدون پسماند این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، به نقل از اداره مدیریت پسماند این منطقه در راستای سیاست های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در زمینه اجرای طرح شنبه‌های بدون پسماند در مناطق و با هدف ارائه آموزش های شهروندی، تشویق مشارکت افراد در حفظ محیط زیست شهری و نهادینه کردن فرهنگ کاهش تولید و تفکیک پسماند خشک در بین شهروندان، آموزشگران نواحی ده گانه در خیابان های خارک، ابوذر، محلاتی، بوکان، گلها، ازگل و … به آموزش این طرح پرداختند و به دنبال آن جمع آوری پسماندهای خشک نیز توسط عوامل نواحی به انجام رسید.

گفتنی است در قالب طرح ذکر شده در هفته هفتادم اجرای این طرح در منطقه یک، یک تن و ۸۰۷ کیلوگرم پسماند خشک از مجتمع های مسکونی و همچنین یک تن و ۴۷ کیلوگرم پسماند خشک در غرفه های بازیافت جمع آوری شد.