آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بیمه سینا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بیمه سینا
ااقتصادوتجارت : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بیمه سینا(سهامی عام) شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

بدین‏ وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ در محل تهران – خیابان طالقانی – بین حافظ و ولیعصر- شماره ۳۴۱ سالن همایش هتل پارسیان انقلاب برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی ۱۴۰۱

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره

۶- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آیین‌نامه شماره ۷۸ شورای عالی بیمه

۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.