اقتصادوتجارت : معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک به منظور فراهم نمودن بستر لازم برای حضور بیش از پیش مراجعین و رعایت ملزومات ایمنی فضای بازدید شهروندان، نصب سیستم مانیتورینگ و اعلام و اطفای حریق در موزه پروفسور حسابی را آغاز نموده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری این منطقه ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به درخواست هیئت امنای موزه پروفسور حسابی و بررسی کارشناسان شهرداری منطقه یک عملیات نصب مانیتورینگ و اعلام و اطفای حریق در طبقات این موزه با برآورد ۲۰ میلیارد ریال آغاز شده و در حال اجرا است.