آغاز اجرای طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی
آغاز اجرای طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی
اقتصادوتجارت : طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در همه حساب‌های بانکی همزمان با سایر بانک‌ها در بانک دی نیزعملیاتی می‌شود.

پیش از این در صورت عدم موجودی کافی در حساب جاری افراد، تنها از موجودی فرد در همان بانک به منظور تامین وجه چک استفاده می شد، اما از این پس بر اساس قانون بانک مرکزی موضوع به حساب های فرد در همه بانک‌ها تسری پیدا خواهد کرد.

بر اساس روال جدید، بلافاصله پس از ثبت برگشت چک در بانک، فرایند ارسال اطلاعات آن به بانک مرکزی آغاز و روند مسدود سازی کسری چک برگشتی در سایر حساب های فرد در همه بانک ها از همان لحظه آغاز می شود.

بانک پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدود سازی وجوه را برای فرد صادر کننده چک ارسال می کند.