۹۵درصد فروش بیمه ها از طریق چهره به چهره رخ می دهد
۹۵درصد فروش بیمه ها از طریق چهره به چهره رخ می دهد
اقتصاد و تجارت : یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون :متاسفانه می بینم نماینده ها در خصوص اپلیکیشن های فروش بیمه نگران هستند.

به گزارش اقتصاد وتجارت وبه نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون در گفتگو با خبرنگار «اخبار پولی مالی» گفت:متاسفانه می بینم نماینده ها در خصوص اپلیکیشن های فروش بیمه نگران هستند.

وی ادامه داد: طبق بررسی های که انجام دادم در کشورهایی که این اپلیکیشن ها توسعه پیدا کرده اند نشان می دهد که در نهایت سهم بازاری که این ها گرفته اند به ۵ درصد هم نرسیده است.

مظلومی گفت:کماکان در توسعه یافته ترین کشورها هنوز ۹۵ درصد فروش بیمه ها از طریق چهره به چهره رخ می دهد. به خاطر این که یک سری بیمه نامه های ما که B2B است که طبیعتا به صورت الکترونیکی رخ نمی دهد.

مدیر عامل بیمه تعاون افزود: اعتقادم این است که (در بخش فروش) بالای ۹۵درصد نیاز است از طریق شبکه فروش و به صورت چهره به چهره رخ ده