گواهینامه استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ به مبین انرژی خلیج فارس اعطا شد
گواهینامه استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ به مبین انرژی خلیج فارس اعطا شد
اقتصادوتجارت : شرکت مبین انرژی خلیج فارس موفق به کسب گواهینامه‌های سیستم استاندارد منطبق با مدل ISO ۵۶۰۰۲ و نظام آراستگی محیط کار 5S شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، این شرکت در راستای صحه‌گذاری بر عملکرد فرآیندهای جاری سازمانی در حوزه‌های نوآوری، پژوهش و آراستگی محیط کار، برنامه ممیزی شرکت صادر کننده گواهینامه را با حضور تیم ۴ نفره از ممیزان حوزه‌های مرتبط طی سه روز از ۱۶ لغایت ۱۸ بهمن ماه جاری برگزار کرد.
در طی سه روز ممیزی، کلیه اداره‌های ستادی و واحدهای عملیاتی شرکت بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، انجام شد.
پس از حضور ممیزان در واحدها و اداره‌ها و بررسی مستندات و شواهد مختلف و بازدید از همه واحدهای عملیاتی مبین، بر رعایت و برآورده‌سازی الزامات کلیه استانداردها تاکید شد، بر همین اساس با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردها در مجتمع، در نهایت گواهینامه مربوط به استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ بعنوان اولین گواهینامه ارایه شده در منطقه توسط شرکت CBو گواهینامه سیستم ۵S بعنوان یک شرکت الگو در کشور، به این شرکت اعطا شد.