گل گهر رکورد جدیدی از فروش را ثبت کرد
گل گهر رکورد جدیدی از فروش را ثبت کرد
اقتصادوتجارت : شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دی ماه فروش عالی ۲۲۵۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دی ماه فروش عالی ۲۲۵۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساند تا بار دیگر شاهد رکورد شکنی فروش این شرکت باشیم و جمع فروش ۱۰ ماهه را به ۳۸۴۱۵ میلیارد تومان برساند. رقم فروش ۱۰ ماهه کگل حکایت از رشد ۷۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ دارد.