گزارشی از عملکرد هشت ماهه یک شرکت بیمه خصوصی
گزارشی از عملکرد هشت ماهه یک شرکت بیمه خصوصی
اقتصادوتجارت : بیمه دی در هشت نخست سال جاری هشت هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل چهار هزار و ۳۶ میلیارد تومان از زیان بیمه شدگان این شرکت را جبران کرد.

براساس تازه ترین گزارش از فعالیت ماهیانه این شرکت منتهی به پایان آبان ماه سال جاری، بیمه دی هشت هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل چهار هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان از زیان بیمه شدگان این شرکت را جبران کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت چهار هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان بود.

بیمه دی در دوره مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود و در مقابل دو هزار ۵۸۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که حاصل آن ثبت تراز منفی یک هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان بود.

پرتفوی بیمه دی در این دوره زمانی شامل رشته درمان با سهم ۹۱ درصد از حق بیمه تولید و ۹۲ درصد از خسارت پرداختی و در رشته ثالث اجباری با ۵ درصد از حق بیمه تولید و ۳ درصد از خسارت پرداختی است که سهم سایر رشته از حق بیمه به طور کلی ۳ درصد حق بیمه تولیدی و ۵ درصد خسارت پررداختی است.

با توجه به قرار داد بنیاد شهید و امور ایثارگران که بخش اصلی پرتفوی این شرکت را تشکیل می دهد نمی‌توان بصورت ماهیانه عمکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته در بخش عملیات بیمه گری مقایسه کرد. اما تازه ترین گزارش مالی میان دوره‌ای بیمه دی منتهی به پایان شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال جاری نزدیک به ۲۹۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است اگرچه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است اما با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد بیمه دی قابل قبول است و این شرکت در مسیر سود آوری قرار دارد.