کگهر رکوردِ فروش خود را شکست
کگهر رکوردِ فروش خود را شکست
اقتصادوتجارت : کگهر با سال مالی منتهی به آذر، با ۳۰۸۴ میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین؛ کگهر با سال مالی منتهی به آذر، با ۳۰۸۴ میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد و رکورد مهر ماه خود را ۱۶ درصد ارتقا داد.
◀️فروش شرکت گهرزمین نسبت به متوسط ده ماه گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. مقدار فروش این شرکت در آبان ماه، بالغ بر یک و نیم میلیون تن بوده که افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مهرماه را نشان می دهد. این میزان، ۳۸ درصد بالاتر از متوسط ده ماه گذشته است.
◀️همچنین نرخ فروش گندله ۲ درصد و کنسانتره سنگ آهن ۵ درصد نسبت به مهر ماه رشد داشته اند. تغییر نرخ این دو محصول نسبت به متوسط ماه های گذشته به ترتیب ۲ و ۳۹ درصد گزارش شده است.
◀️شایان ذکر است مجموع فروش شرکت در یازده ماه طی شده از سال مالی قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته رشد داشته است.
◀️گفتنی است آخرین قیمت سهم برابر با ۴۵۳۳۷ ریال بوده و در یک ماه گذشته ۲ درصد رشد داشته است.