نیازمند وحدت رویه و فرآیند مشخص در پاسخگویی به درخواست های متواتر شهروندان هستیم
نیازمند وحدت رویه و فرآیند مشخص در پاسخگویی به درخواست های متواتر شهروندان هستیم
اقتصادوتجارت : یعقوب هوشیار شهردار منطقه هجده در اولین جلسه ملاقات مردمی خود با شهروندان منطقه، به دلیل لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت غیر حضوری با شهروندان گفتگو و به درخواست های آنها رسیدگی کرد و گفت: با توجه به متواتر بودن برخی درخواست ها نیازمند وحدت رویه و فرآیند مشخص در پاسخگویی به شهروندان هستیم، باید رویه های جایگزین به نحوی باشد که به بهترین شکل ممکن از رفتارهای سلیقه ای و موازی کاری جلوگیری شود .

به گزارش محمد شایان محمد رضایی- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸؛ به دنبال هماهنگی های انجام شده جهت برگزاری برنامه ملاقات مردمی ، شهروندان منطقه ۱۸ صبح روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه سال جاری به صورت غیر حضوری با یعقوب هوشیار شهردار این منطقه گفتگو و درخواست های خود را پیگیری کردند.

شهردار منطقه ۱۸ در این جلسه عنوان کرد: با توجه به اهمیت پیگیری درخواست های شهروندان منطقه، به متقاضیان زمان گفتگو اطلاع داده شد تا جهت رسیدگی به خواسته های ایشان به صورت غیر حضوری پاسخگو باشیم. به همین جهت با حضور معاونان و مدیران مربوطه این جلسه برگزار شد و ضمن بررسی موارد مطرح شده ، دستورات لازم برای رسیدگی به موارد مورد نظر صادر شد.

مدیر ارشد شهری منطقه ۱۸ تاکید کرد: درخواست مجوز ساخت جهت واحد تجاری، درخواست پایان کار و درخواست پروانه ساخت جهت واحد مسکونی جزء تکراری‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که موارد به معاونین مرتبط با دستور مستقیم ارجاع شد.

یعقوب هوشیار گفت: با توجه به متواتر بودن برخی درخواست ها نیازمند وحدت رویه و فرآیند مشخص در پاسخگویی به شهروندان هستیم، باید رویه های جایگزین به نحوی باشد که به بهترین شکل ممکن از رفتارهای سلیقه ای و موازی کاری جلوگیری شود . وظیفه ما در مدیریت شهری منطقه حفظ رضایت شهروندان و کم کردن مدت زمان پاسخگویی به درخواست های شهروندان مطابق قانون است.

شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت : روند ارائه و پیگیری درخواست ملاقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه باید بصورت الکترونیکی و از طریق اتوماسیون باشد و نباید رده بندی و اولویت بندی سلیقه ای در امور دخیل شود.

شایان ذکر است که این جلسه ششمین جلسه ملاقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه ۱۸ بوده است. راه های شرکت در ملاقات مردمی با شهردار منطقه ۱۸ ، مراجعه شهروندان به ساب پرتال رسمی منطقه ۱۸ تهران و یا سایت و اپلیکیشن تهران من و شهرداری تهران است.