نگرشي نو بر نقش فناوري در بهسازي سازمان
نگرشي نو بر نقش فناوري در بهسازي سازمان

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : ظهور فناوري اطلاعات و…

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : ظهور فناوري اطلاعات و ره آوردهاي آن (ابزارهاي ارتباطي مؤثر ازجمله اينترنت، اينترانت، تلفن همراه، کامپيوترهاي پرتابل و…) تغييرات سريع در ساختار سازماني صنايع ازجمله مرزگستري و انجام امور در خارج از مکان و زمان را دربرداشته است. اين پديده مزاياي زيادي ازجمله کاهش هزينه، افزايش کارآيي، افزايش سوددهي و تسهيل در برقراري ارتباط را شامل مي‌شود. «دانشگاه و صنعت مجازي« نيز از پديده‌هاي نوظهور است که بـه طور چشمگيري در جهان گسترش يافته و بروز آن در کشور ما نيز اجتناب‌ناپذير است. ازجمله مباحث مرتبط با امور مجازي مي‌توان به سازمان‌هاي مجازي اشاره کرد. انواع سازمان‌هاي مجازي مانند تيم‌هاي مجازي و کار مجازي شيوه‌هاي رايج ره‌آورد قرن تکنولوژي اطلاعات هستند. در تيم‌هاي مجازي معمولاً ارتبـاط اعضاء با يکديگر با استفـــاده از سيستم‌هاي الکترونيک انجام مي‌پذيرد و اعضاء ممکن است هرگز يکديگر را ملاقات نکنند. تيم‌هاي مجازي باعث صرفه‌جويي در زمان، هزينه‌هاي مسافرت و حذف مشکل دستيابي به متخصصين مي‌شوند و به سرعت شکل گرفته و به انجام امور مي‌پردازند و امکان دسترسي به بازار را فراهم مي‌آورند. در کار مجازي که دور از دفاتر مرکزي و يا تأسيسات توليدي انجام مي‌گيرد، کارکنان تماس واقعي با همکاران خود ندارند، ولي با استفاده از ابزارهاي الکترونيک به سادگي با يکديگر ارتباط برقرار مي‌کنند. روش‌هاي «ميهمانخانه‌اي«، «ميز مشترک« و «مراکز کار مجازي« از انواع متداول اين روش هستند.

مزاياي استقرار و بهرهگيري از آموزش مجازي در سازمان

آموزش مجازي در صورتي که به خوبي طراحي و بکار گرفته شود، جواب مي‌دهد. نتايج تحقيقات مختلف با متدلوژي‌هاي قوي و بعضاً با کنترل‌هاي آزمايشي نشان مي‌دهد که آموزش‌هاي مجازي تاثير مثبتي در توسعه تجارت پاره اي از کشورها داشته است. مزاياي عمده استقرار و بهره‌گيري از آموزش‌هاي مجازي از نظر «رندي توماس« (۲۰۰۱) به شرح زير است: کاهش هزينه‌هاي آموزشي، بهبود عملکرد و بهره‌وري بيشتر، تسريع در دسترسي به بازار، به روزآوري دانش و تسهيل در جذب نيروي انساني.از ديرباز اين موضوع مطرح بوده که يکي از مشکلات آموزش‌هاي سنتي، عدم امکان سنجش ميزان بازگشت سرمايه است، ليکن آموزش‌هاي مجازي ماهيتاً نسبت به آموزش‌هاي سنتي بيشتر قابل اندازه‌گيري است و ابزارهاي مختلف اندازه‌گيري جهت سنجش ميزان انتقال دانش از اين طريق طراحي شده است. ازجمله اين ابزارها مي‌توان به نرم‌افزارهاي ويژه سنجش و اندازه‌گيري اشاره کرد.