نظام پيشنهادها؛ مديريت و بهبود مستمر در سازمان
نظام پيشنهادها؛ مديريت و بهبود مستمر در سازمان

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  مشارکت فکري کارکنان و مشتريان با مديريت…

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  مشارکت فکري کارکنان و مشتريان با مديريت و بهبود مستمر در سازمان با پياده‌سازي «نظام پيشنهادها» قابل اجرا است. نظام پيشنهادها تکنيکي است که از طريق طرح مسائل و ايجاد سئوال‌هاي جديد مي‌توان به راه‌حل‌هاي بهينه در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. يکي از ويژگي‌هاي سازمان‌هاي کمال‌يافته افزايش بهره‌وري با استفاده از افراد است. شاخص‌هاي اصلي اين ويژگي عبارتند از: برخورد محترمانه با افراد و حفظ حرمت آنان، القاي اشتياق/ اعتماد و احساس خويشي به آنان، تشويق کارکنان به انجام کارهاي معني‌دار و استفاده از واحدهاي کاري کوچک و ايجاد جو انساني به آنها. روحيه کنجکاوي و کنکاش در انسان که زمينه‌ساز روند و فرآيند خلاقيت او است و باعث مي‌شود تا انسان به ميزان شناخت خويش و در جهت کمال‌جويي، همه چيز را ابتدا مورد سئوال قرار داده و درصدد يافتن پاسخي قابل دفاع برآيد و به اين ترتيب به نوآوري دست يابد.

در مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلي بنگاه اقتصادي مي‌توان براي انجام امور به راهکارهاي مناسب و مؤثرتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد، دست يافت.

نقطه شروع براي اين دستيابي تفکر پيرامون اهداف، امکانات موجود و شناخت از شکاف‌ها و نارسايي‌ها و همچنين درک شرايط بروني و نهايتاً اثرگذاري بر اين عوامل است. اين اثرگذاري را مي‌توان در جهت بهبود فرآيند کار، افزايش رضايت خدمت‌گيرندگان، افزايش توليد، کاهش هزينه‌ها، فناوري و آزادي تفکر نيروي انساني و امکان پرداختن به موارد والاتري که با طبيعت جستجوگر و خلاق وي سازگار است، هدايت کرد.

با ايجاد چنين تغييراتي است که مي‌توان از رکود و سکون يک صنعت در ميان روش‌هاي سنتي و قديمي که معمولاً منجر به غيرقابل رقابتي شدن محصولات و خدمات و از کارافتادگي بنگاه اقتصادي مي‌شود، جلوگيري کرد.

مسير رشد و تعالي سازمان‌ها از طريق مشارکت نظام‌مند کارکنان و احساس تعلق قوي سازماني مقدور مي‌شود. سازمان‌هاي پيشرو، سازمان‌هايي هستند که با ايجاد محيط خلاق، ترس و دلهره کارکنان را نسبت به ارائه ايده‌هاي تحول‌آفرين از بين مي‌برند و آنها را در اين راه ترغيب مي‌نمايند. يکي از عوامل رشد و توسعه کشورها، اهميت دادن به فکر و انديشه نيروي انساني و استفاده صحيح از آن است و يکي از بهترين راه‌هاي استفاده از فکر بشر و اين سرمايه بزرگ خلقت، اجراي نظام پيشنهادهاست. امروزه در اغلب کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته در بيشتر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف، اين سيستم اجرا شده و همه مردم از خرد و کلان در حال فکر کردن و پيشنهاد دادن هستند و علاوه بر اينکه مشخصاً از نتايج پيشنهادهاي خود بهره مي‌برند، پاداش هم مي‌گيرند و عزت و احترام به نفس را تجربه مي‌کنند، کشور و مردم نيز به طور قابل توجهي از آن بهره‌مند مي‌شوند. نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي کارکنان به عنوان يک ابزار اجرايي مديريت مشارکتي، نظام همکاري فکري و عملي کليه اعضاي يک سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن است. اين نظام که مبتني بر اصل انسان‌مداري است، براي افکار و خلاقيت‌هاي کليه اعضاي سازمان ارزش قائل است و به عنوان يک نظام مطلوب و کارآمد مديريت مطرح است.