نباید زمین‌های که می‌دانیم در آینده رشد می‌کند را از مردم مفت بخریم/ باید طرف مردم باشیم نه پیمانکار
نباید زمین‌های که می‌دانیم در آینده رشد می‌کند را از مردم مفت بخریم/ باید طرف مردم باشیم نه پیمانکار
اقتصادوتجارت : زاکانی در جمع شهرداران مناطق تهران با تاکید براین که ما باید طرف مردم باشیم نه پیمانکار و پولدار گفت: چرا باید به قیمت بسیار پایین زمین‌های مردم را بخریم در حالی که می‌دانیم قرار است آن منطقه در آینده رشد کند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در جلسه بررسی راهکارهای مولدسازی املاک مناطق ۲۲ گانه -شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰- برگزار شد، گفت: ما می‌توانیم اکنون یک ملک را مثلا در منطقه ۱۷ با قیمت خیلی ارزان بخریم اما ما که می‌دانیم چه آینده‌ای در پیش مردم آن منطقه است. احداث ۹ کیلومتر باغ راه مابین منطقه ۱۷ و ۱۸ حتماً روی فضای منطقه و قیمت املاک اثر دارد.

او در ادامه با اشاره به متراژ پایین املاک منطقه افزود: مانباید به مردم ظلم کنیم و از مردم بخواهیم زمین هایشان را مجانی به ما واگذار کنند؟ ما خودمان می دانیم دو سال بعد در منطقه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و آن شهروند تا آخر عمرش حسرت می‌خورد که ای کاش این ۳۰ متر زمینم را نگه می داشتم.

شهردار تهران ادامه داد: با مشارکت مردم می‌توانیم به آنها بگوییم در ازای زمین شان دو سال بعد در همین نقطه به شما مسکن می دهیم.

زاکانی عنوان کرد: ما باید طرف مردم غش کنیم چرا باید طرف پیمانکار و پولدار غش کنیم. اگر پولدار و کارآفرین می‌خواهد سود خودش را ببرد مشکلی نیست اما مردم اصل هستند.

زاکانی در ادامه با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن مردم در مناطقی مانند نفراباد شهر ری نیز گفت: چرا باید به مردم ظلم کنیم؟ می‌توانیم مردم را مشارکت دهیم، و برای مقدمه پولی به صاحب ملک بدهیم تا بتواند منزلی را اجاره کند. باید از همین الان قدر السهم او از خانه را مشخص و جانمایی شده باشد. ممکن است سهمش سه دانگ شود ولی این سه دانگ در آینده ۱۰ برابر قیمت امروز زمینش می ارزد.