«فرهنگ تحول دیجیتال» باید در میان مدیران و مشتریان صنعت بیمه جاری شود
«فرهنگ تحول دیجیتال» باید در میان مدیران و مشتریان صنعت بیمه جاری شود
اقتصادوتجارت : اولین «کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه» با حمایت شرکت بیمه سامان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، در این کنفرانس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران ارشد شرکت بیمه سامان با محورهای «تحـول دیجیتـال» در صنعت بانک و بیمه برگزار شد، مقالاتی توسط دکتر محسن عسگری مدیر امور مشتریان شرکت بیمه سامان و حامد مصدق رئیس اداره نظارت بر عملکرد فروش و محسن نظری کارشناس وصول مطالبات شرکت بیمه سامان ارائه شد.

“تحول دیجیتال در سازمان های بیمه ای در بخش دولتی و خصوصی»، «تاثیر ساختار سازمانی برعملکردشرکت های بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)» و «ارائه مدل بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه خدمات مالی با رویکرد داده بنیاد» محور این مقالات بود.

درمقاله دکتر محسن عسگری با عنوان «عصر دیجیتال در شرکت های بیمه» به «دیجیتال سازی و نرخ گذاری حق بیمه براساس رفتار مشتری»، «تحول دیجیتال و پاسخگویی به مشتریان»، «تحول دیجیتال و کاربرد آن در فرایند خسارات»، «تحول دیجیتال و تحلیل ریسک»و «تحول دیجیتال و آینده صنعت بیمه» پرداخته شد.

“حامد مصدق” و “محسن نظری” نیز در مقاله «بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه» به مباحثی چون «تبلیغات دیجیتال»، «اتوماسیون بازاریابی»، «مدیریت روابط عمومی آنلاین» و «چالش های بازاریابی دیجیتال» اشاره کردند.

از جمله موارد دیگر عنوان شده در این کنفرانس می توان به لزوم پذیرش «تحول دیجیتال» در صنعت بیمه از سوی مدیران ارشد شرکت ها، نهاد سیاستگزار و شبکه فروش و نیز «قابلیت استفاده از بسترهای دیجیتال تجربه شده توسط صنعت بانکداری در صنعت بیمه» اشاره کرد.